सामग्रीवर जा
Call +918062265404 to order.
Call +918062265404 to order.

ब्लॅक+डेकर 6.5mm 400W रोटरी ड्रिल मशीन

वाचवा 26 % वाचवा 26 %
मूळ किंमत Rs. 2,280.00
मूळ किंमत Rs. 2,280.00 - मूळ किंमत Rs. 2,280.00
मूळ किंमत Rs. 2,280.00
चालू किंमत Rs. 1,680.00
Rs. 1,680.00 - Rs. 1,680.00
चालू किंमत Rs. 1,680.00

ब्लॅक अँड डेकर 6.5 मिमी 400W VSR ऑरेंज रोटरी ड्रिल,

Mansoon Offer

ब्लॅक+डेकर 6.5mm 400W रोटरी ड्रिल मशीन

Shop Now

Days

Hours

Minutes

Seconds

Mansoon Offer

ब्लॅक+डेकर 6.5mm 400W रोटरी ड्रिल मशीन

मूळ किंमत Rs. 2,280.00
मूळ किंमत Rs. 2,280.00 - मूळ किंमत Rs. 2,280.00
मूळ किंमत Rs. 2,280.00
चालू किंमत Rs. 1,680.00
Rs. 1,680.00 - Rs. 1,680.00
चालू किंमत Rs. 1,680.00
स्टॉक मध्ये

ब्लॅक अँड डेकर 6.5 मिमी 400W VSR ऑरेंज रोटरी ड्रिल, महत्वाची वैशिष्टे एर्गोनॉमिकली डिझाइन. व्हेरिएबल...

View full details

Featured Category

View All